w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr B.0050. 115 .2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 11.05.2017r.

 

w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446  ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

 

zarządzam:

 

§1

Wynająć nieruchomość gruntową położoną w Kuźni Raciborskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów dz. nr 1141/2 k.m.3, w części o powierzchni 2m² oraz nieruchomość położoną w Rudach, oznaczoną w ewidencji gruntów dz. nr 206/39 k.m. 17, w części o powierzchni 2 m² na rzecz Pani Marii Wypchoł  zam. 44-292 Rybnik ul. Pniowska 3c, w związku prowadzoną działalnością handlową (sprzedaż truskawek), na okres jednego miesiąca, z określeniem czynszu w wysokości 160,00 zł + VAT.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2017 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż