w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr B.0050.116.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 11.05.2017r.

 

w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446  ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

 

zarządzam:

 

§1

Wynająć nieruchomości gruntowe położone w Kuźni Raciborskiej, oznaczone numerami działek:  302/14 k.m.2  KW GL1R/00029619/8, 162/12 k.m.1 KW GL1R/00030520/78, 151/32 k.m.11 KW GL1R/00034581/08 oraz nieruchomość położoną w Rudach oznaczoną numerem działki 206/39 k.m.17  KW GL1R/00032241/1, w części  o powierzchni 2m² każda ,z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności handlowej (sprzedaż truskawek) z określeniem miesięcznego czynszu w wysokości 320,00 zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT .Umowa najmu na rzecz Pana Krzysztofa Grzeszczyka zam. w Raciborzu ul. Kwiatowa 17 zostanie zawarta na okres od 20.05.2017r. do 30.06.2017r.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2017 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż