w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr B.0050. 117.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 12.05.2017r.

 

w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zm.) i art. 25 ust. 1 i 2  i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. )

 

zarządzam:

 

§1

Podać do publicznej wiadomości wykaz do wynajmu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska:

Lp.

Obręb

Nr dz.

Pow.

w m2

Przeznaczenie w planie zagospod. przestrzennego

Cel najmu

Wysokość

czynszu

Czas trwania najmu

1.

Kuźnia Raciborska

dz. 270/61

k.m. 2

KW GL1R/00038535/1

22

Tereny pod garaże i parkingi ozn. symb.3KS

Pod garaż przenośny

23,00 zł

+ VAT/

miesiąc

3 lata

 

§2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 12.05.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2017 09:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż