w sprawie przejęcia od Powiatu Raciborskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska”

Uchwała Nr XXX/287/2017

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 11 maja 2017 roku

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Raciborskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zmianami)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kuźnia Raciborska  do realizacji i  przyjęcie od

Powiatu Raciborskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica -Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska” .

§ 2.

Szczegółowe zasady wykonania zadania, o którym mowa w  § 1 zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy organami wykonawczymi Powiatu Raciborskiego a Gminy Kuźnia Raciborska. 

§ 3.

 Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi w roku 2017.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przejęcia od Powiatu Raciborskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2017 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż