w sprawie wynajmu części nieruchomości

Zarządzenie Nr B.0050.126.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16.05.2017 r.

 

w sprawie wynajmu części nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wynająć część nieruchomości położonej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 639/3 zapisaną w GL1/00019669/9, na rzecz Pauliny Wójcik – prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe Paulina Wójcik  z siedzibą przy ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska, z przeznaczeniem na prowadzenie biura rachunkowego o powierzchni 14,73 m2, na okres 35 miesięcy, tj. do dnia 30.04.2020 r.

§ 2

Powierzyć wykonanie Zarządzenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                        (-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wynajmu części nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2017 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż