w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr B.0050. 185 .2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31.08.2017r.

 

w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) oraz zarządzenia  Nr B.0050.140.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09.06.2017r. w sprawie wykazu do wynajmu nieruchomości gruntowej

 

zarządzam:

 

§1

Wynająć nieruchomość położoną w Kuźni Raciborskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów dz. 415/6 k.m.3, zapisaną w KW GL1R/00042645/6, w części o powierzchni 20 m², na rzecz Pani Barbary Kokot zam. w Kuźni Raciborskiej ul. Tartaczna 1/2,  z przeznaczeniem na stanowisko garażowe, na okres 3 lat.

 

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2017 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż