w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników

Zarządzenie nr B.0050.199.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 08.08.2017

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457)

zarządzam:

 

§ 1

Ustalam termin składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do dnia 8 września 2017 r.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

§ 4

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, w placówkach oświatowych gminy oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2017 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż