OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                 

Dotyczy zamówienia, pn.; „Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera”, z podziałem na zadania:

 

Zadanie 1. Budowa ogrodzenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO  w Rudach przy ul. Rogera.

 

Zadanie 2. Budowa oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera.
 

Na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Kuźnia Raciborska z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Zadania 1, zostaje unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22.09.2017r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia z podziałem na dwa zadania, poprzez publikację ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 592292-N-2017) oraz na swojej stronie internetowej.

W prowadzonym postępowaniu na realizację zadania nr 1 złożona została jedna oferta przez PHU Gawlik Paweł Gawlik z siedzibą w 32 – 600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24/2, opiewająca na kwotę brutto: 105.377,35 zł, przy zaoferowanym okresie gwarancji: 60 miesięcy.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia stanowi kwotę: 65.000,00 zł brutto.

W związku z tym, że cena oferty złożonej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w części dotyczącej zadania 1.

 

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta                   z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zatwierdził:

   BURMISTRZ MIASTA
          Paweł Macha

 

Kuźnia Raciborska, dnia 10.10.2017 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.10.2017 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż