Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2017 15:35 B.0050.263.2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017 z zakresu pomocy społecznej w roku 2017
23.01.2017 13:10 B.0050.20.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym” oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu.
23.01.2017 13:04 B.0050.19.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu
09.01.2017 13:35 B. 0050.9.2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017 z zakresu pomocy społecznej w roku 2017
09.01.2017 13:31 B. 0050.8.2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017
09.01.2017 13:29 B. 0050.7.2017 Ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy - ochrona zdrowia, oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu
08.03.2016 10:37 B.0050.67.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016
17.12.2015 16:26 B.0050.362.2015 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016 z zakresu pomocy społecznej w roku 2016
17.12.2015 16:24 B.0050.361.2015 Ogłoszenie otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy - ochrona zdrowia oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu
17.12.2015 16:22 B.0050.360.2015 Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu

1 2 3 4 następna