Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2018 08:55 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Staszica i Nowy Świat w Kuźni Raciborskiej" - na działce nr 942/2, k.m. 4, obręb Kuźnia Raciborska, połoożonej w rejonie ul. Nowy Świat w Kuźni Raciborskiej, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
02.05.2018 13:03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz informujące o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków do postępowania postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Staszica i Nowy Świat w Kuźni Raciborskiej" - na działce nr 942/2, k.m. 4, obręb Kuźnia Raciborska, połoożonej w rejonie ul. Nowy Świat w Kuźni Raciborskiej, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
30.04.2018 14:45 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2017 r.
19.04.2018 14:29 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
09.04.2018 13:40 Ogłoszenie o odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w 2018 roku
09.04.2018 09:23 Ogłoszenie - rozliczenie dotacji z zakresu konserwacji rowów melioracji wodnych szczegółowych, położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
03.04.2018 14:33 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Staszica i Nowy Świat w Kuźni Raciborskiej" - na działce nr 942/2, k.m. 4, obręb Kuźnia Raciborska, połoożonej w rejonie ul. Nowy świat w Kuźni Raciborskiej, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
27.03.2018 13:46 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu celu publicznego
22.03.2018 13:35 Ogłoszenie o stałym naborze na opiekuna prawnego i kuratora
12.03.2018 09:38 IB.6722.4.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwie Turze i Siedliska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

1 2 3 4 5 6 następna