Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2017 09:36 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – ETAP I (w trybie nowelizacji) wraz z uzasadnieniem
28.11.2017 15:54 Zmiana ogłoszenia z dnia 23.11.2017r. o przeprowadzeniu konsultacji.
13.11.2017 12:15 Ogłoszenie o korekcie II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów dla przedszkoli
06.11.2017 14:11 Ogłoszenie o II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów dla przedszkoli
20.10.2017 08:08 Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanistarnej dla rejonu ulicy Żwirowej i Drzymały w Kuźni Raciborskiej
06.10.2017 10:20 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA
28.09.2017 15:46 Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanistarnej dla rejonu ulicy Żwirowej i Drzymały w Kuźni Raciborskiej
18.09.2017 10:09 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o przystąpieniu do sporządzania (w trybie nowelizacji) – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – Etap I
07.07.2017 11:05 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZARY W SOŁECTWACH TURZE I SIEDLISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
07.07.2017 11:02 Obwieszczenie Burmistrza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska - Etap I

1 2 3 4 5 6 następna