Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 09:52 B.0050.173.2018 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2018 z zakresu pomocy społecznej w roku 2018
08.01.2018 14:24 B.0050.357.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu
08.01.2018 14:23 B.0050.356.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu
08.01.2018 14:21 B.0050.355.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu
08.01.2018 14:14 B.0050.2.2018 Ogłoszenie otwartego konkursu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018
18.10.2017 15:35 B.0050.263.2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017 z zakresu pomocy społecznej w roku 2017
23.01.2017 13:10 B.0050.20.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym” oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu.
23.01.2017 13:04 B.0050.19.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu
09.01.2017 13:35 B. 0050.9.2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017 z zakresu pomocy społecznej w roku 2017
09.01.2017 13:31 B. 0050.8.2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017

1 2 3 4 następna