Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2018 08:57 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
14.06.2018 14:35 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
14.06.2018 14:34 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
23.05.2018 15:38 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
23.05.2018 15:35 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
23.05.2018 15:25 nformacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
22.05.2018 09:10 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych
16.05.2018 08:16 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
15.05.2018 14:58 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.05.2018 14:52 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

1 2 3 4 5 6 następna