Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2017 14:15 INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach
27.10.2017 11:21 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766)
25.10.2017 12:41 ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
24.10.2017 08:45 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kuźnia Raciborska
21.06.2017 20:53 Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał w sprawie zmiany nazw ulic
13.06.2017 15:04 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchylenia nazwy ulicy na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
13.06.2017 15:00 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Karola Świerczewskiego” na ulicę „Szkolną" w Kuźni Raciborskiej
13.06.2017 14:56 Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Nowotki” na ulicę „Leśną" w Kuźni Raciborskiej
13.06.2017 14:54 Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Małgorzaty Fornalskiej” na ulicę „Kasztanową" w Kuźni Raciborskiej
13.06.2017 14:51 Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Janka Krasickiego” na ulicę „Ignacego Krasickiego" w Kuźni Raciborskiej

1 2 3 4 5 6 następna