Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2017 14:26 INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
11.05.2017 14:05 INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach - w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
02.05.2017 20:36 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
27.04.2017 12:47 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
11.04.2017 11:45 O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
07.04.2017 11:34 O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska
06.04.2017 10:28 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
15.03.2017 14:50 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie podziału instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
15.03.2017 14:20 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
10.03.2017 10:07 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska”

1 2 3 4 5 6 następna