Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2017 14:52 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - : „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28"
04.08.2017 11:11 IB 271.6.2017 Budowa oczyszczalni ścieków na terenie przedszkola przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy ( o wydajności do 7,5 m3/d)
26.07.2017 14:39 Przebudowa skrzyżowania ul Staszica-Kolejowej-Krzyżowej w miejscowo-ści Kuźnia Raciborska, wraz z remontem i modernizacją drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Górniczej - Etap I Remontu i modernizacji drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i ul. Tartaczna w Kuźni Raciborskiej
20.07.2017 15:01 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - . „Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28.”
19.05.2017 13:30 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową nowych miejsc parkingowych w miejscowości Turze, ul. Kościelna
15.05.2017 15:20 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową nowych miejsc parkingowych w miejscowości Turze, ul. Kościelna
09.05.2017 13:21 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z sztuczną nawierzchnią w Rudach
04.05.2017 10:35 Informacja o wyborze wykonawcy zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno- zachodnia wraz z ulicą Piaskową”
20.04.2017 11:11 Informacja odnośnie wykonawców którzy złożyli oferty dot. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część centralno- zachodnia wraz z ulicą Piaskową”
18.01.2017 13:17 Informacja o wyborze wykonawcy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno- wschodnia”

1 2 następna