Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2017 11:21 B.0050.301.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
17.11.2017 11:19 B.0050.300. 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
17.11.2017 11:18 B.0050.299. 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
17.11.2017 11:16 B.0050.298. 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
07.11.2017 14:49 B.0050.292.2017 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej
31.10.2017 13:59 B.0050.270.2017 w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2017 r.
27.10.2017 11:18 B.0050.279.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości Obwieszczenia Burmistrza Miasta Kuźnia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766)
27.10.2017 09:04 B.0050.274.2017 w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży
27.10.2017 09:03 B.0050.273.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
27.10.2017 09:02 B.0050.272.2017 w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży

1 2 3 4 5 6 następna