Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.01.2018 23:15 B.0050.363.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
20.01.2018 23:10 B.0050.359.2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
20.01.2018 23:07 B.0050.358.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
20.01.2018 22:57 B.0050.354.2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
20.01.2018 22:35 B.0050.352.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
20.01.2018 22:33 B.0050.351.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
20.01.2018 22:31 B.0050.343.2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
20.01.2018 22:26 B.0050.335.2017 w sprawie korekty Zarządzenia Nr B.0050.285.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
20.01.2018 22:26 B.0050.335.2017 w sprawie korekty Zarządzenia Nr B.0050.285.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
19.01.2018 13:00 B.0050.365.2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów w Gminie Kuźnia Raciborska, stanowiących własność komunalną

1 2 3 4 5 6 następna