Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2017 13:32 Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera
11.09.2017 12:02 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Turze
08.09.2017 12:37 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja drogi transportu rolniczego na działce nr 216 w miejscowości Siedliska. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
23.08.2017 13:00 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Turzu na k.m.2 oznaczonej działką nr 222/1 o powierzchni 0,0159 ha
22.08.2017 12:02 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 344/5, o pow.0,1982ha, o użytku Bp
24.07.2017 11:56 Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28. Zadanie będące przedmiotem niniejszego postępowania dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017
17.07.2017 09:35 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oczyszczalni ścieków na terenie przedszkola przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy ( o wydajności do 7,5 m3/d )
28.06.2017 13:20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28
26.06.2017 13:15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - : Przebudowa skrzyżowania ul. Staszica-Kolejowej-Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, wraz z remontem i modernizacją drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Górniczej - Etap I Remontu i modernizacji drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i ul. Tartaczna w Kuźni Raciborskiej
06.06.2017 09:39 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych na karcie mapy 4 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica

1 2 następna