Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2017 13:19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na lata 2018 – 2019
09.11.2017 10:01 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska
27.10.2017 09:40 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Rudach Biały Dwór
11.10.2017 12:48 Budowa ogrodzenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera
29.09.2017 10:08 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Kuźni Raciborskiej,
22.09.2017 13:32 Budowa ogrodzenia i oświetlenia na boisku przyszkolnym na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera
11.09.2017 12:02 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Turze
08.09.2017 12:37 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja drogi transportu rolniczego na działce nr 216 w miejscowości Siedliska. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok
23.08.2017 13:00 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Turzu na k.m.2 oznaczonej działką nr 222/1 o powierzchni 0,0159 ha
22.08.2017 12:02 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 344/5, o pow.0,1982ha, o użytku Bp

1 2 3 następna