Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2017 09:35 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oczyszczalni ścieków na terenie przedszkola przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy ( o wydajności do 7,5 m3/d )
28.06.2017 13:20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28
26.06.2017 13:15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - : Przebudowa skrzyżowania ul. Staszica-Kolejowej-Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, wraz z remontem i modernizacją drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowej na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Górniczej - Etap I Remontu i modernizacji drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i ul. Tartaczna w Kuźni Raciborskiej
06.06.2017 09:39 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych na karcie mapy 4 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica
02.06.2017 13:02 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: położonej w Turzu na k.m.3 oznaczonej działką nr 429 o powierzchni 0,1300 ha użytek dr, zapisanej w KW GL1R/00043249/7
25.04.2017 11:16 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych na karcie mapy 4 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica, o łącznej powierzchni 0,9005ha
10.04.2017 14:26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową nowych miejsc parkingowych w miejscowości Turze, ul. Kościelna
07.04.2017 11:00 Ogłoszenie o zmianie zamówienia w sprawie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuźni Raciborskiej - część centralno-zachodnia wraz z ulicą Piaskową
03.04.2017 13:33 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z sztuczną nawierzchnią w Rudach
31.03.2017 10:50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuźni Raciborskiej - część centralno-zachodnia wraz z ulicą Piaskową.

1 2 następna