Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2018 13:22 L.DZ.WOD-KAN 351/04/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie
12.04.2018 10:06 DEA.2122.3.2018 - I przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego (garaż) położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Rudzkiej.
12.04.2018 10:03 DEA.2122.2.2018 - I przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 5.
29.03.2018 15:43 IB.271.3.2018 Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Kuźnia Raciborska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
21.03.2018 14:38 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Kuźni Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 270/56 k.m2 o pow. 0,0019ha, (Bp), KW GL1R/00038535/1
08.03.2018 14:42 IB.271.2.2018 Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
06.02.2018 11:36 INFORMACJA O UDZIELENIEU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
02.02.2018 17:49 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej
17.01.2018 15:30 IB.271.1.2018 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
16.01.2018 13:45 DEA.2122.1.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego (garaż) położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Rudzkiej