Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projektu uchwały Rady Miejskiej w KuźniRaciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Konsultacje_sieć _szkół_marzec.docx
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Taniec jako łącznik kulturowy, wielopokoleniowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. Inwestycji (1 etat)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna