Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Rudach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał w sprawie zmiany nazw ulic
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik graficzny do projektu uchwały"

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał w sprawie zmiany nazw ulic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska - MPZP sołectw Rudy i Ruda Kozielska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem BurmistrzaMiasta Kuźnia Raciborska - MPZP sołectw Rudy i Ruda Kozielska"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska - MPZP sołectw Rudy i Ruda Kozielska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem BurmistrzaMiasta Kuźnia Raciborska - MPZP sołectw Rudy i Ruda Kozielska
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie inf. o środowisku i jego ochronie - wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza - MPZP sołectw Rudy i Ruda Kozielska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Udostępnianie inf. o środowisko i jego ochronie -wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza - MPZP sołectw Rudy iRuda Kozielska"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie inf. o środowisku i jego ochronie - wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza - MPZP sołectw Rudy i Ruda Kozielska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Udostępnianie inf. o środowisku i jego ochronie- wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza - MPZP sołectw Rudy iRuda Kozielska
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna