Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Karola Świerczewskiego” na ulicę „Szkolną" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchylenia nazwy ulicy na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Karola Świerczewskiego” na ulicę „Szkolną" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Nowotki” na ulicę „Leśną" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Małgorzaty Fornalskiej” na ulicę „Kasztanową" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Janka Krasickiego” na ulicę „Ignacego Krasickiego" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Findera” na ulicę „Spacerową" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 942/5, obręb 003, jednostka ewidencyjna Kuźnia Raciborska – miasto”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawów rybnych hodowlanych w miejscowości Siedliska, gm. Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały skarga MOPS"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do uchwały
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna