Rejestr zmian w biuletynie

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/181/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/183/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/182/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.352.373,69 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/V/181/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet gminy na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektor ds. przygotowania inwestycji i planowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UDZIELENIEU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna