Rejestr zmian w biuletynie

09.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVI/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXV/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA – ETAP III WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW RUDY I RUDA KOZIELSKA WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONANIA ZMIAN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie regulaminu na logo związane z 50. rocznicą uzyskania praw miejskich przez Kuźnię Raciborską
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska, świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie: w sprawie zatwierdzenia stawkigodzinowej za usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy KuźniaRaciborska, świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wKuźni Raciborskiej"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu lokali użytkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji i Budownictwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna