Rejestr zmian w biuletynie

25.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego i Architektury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym” oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osoby fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym” oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 30.01.2017 r. o godz. 14.30 w sali ślubów USC w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna