Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 16 stycznia 2017 ROKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Jankowice – Uchwała Nr XXIV/210/2106 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 16 stycznia 2017 ROKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska – Etap I – Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia24 listopada 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna