Rejestr zmian w biuletynie

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki pomocnicze"
Dotyczy dokumentu:
Rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przejęcia od Powiatu Raciborskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmian nazw ulic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska - Etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna