Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu będącego własnością Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach - w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany WPF Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany WPF Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla części miasta Kuźnia Raciborska - Etap III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rwitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.05.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia dwóch zarządzeń Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna