Rejestr zmian w biuletynie

30.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia nazwy ulicy na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany nazwy ulicy "Findera" na ulicę "Spacerową" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany nazwy ulicy "Findera" na ulicę "Spacerową" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany nazwy ulicy "Małgorzaty Fornalskiej" na ulicę "Kasztanową" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany nazwy ulicy "Janka Krasickiego" na ulicę "Ignacego Krasickiego" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany nazwy ulicy "Nowotki" na ulicę "Leśną" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXIX
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXVIII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna