Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Karola Świerczewskiego” na ulicę „Szkolną" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchylenia nazwy ulicy na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Karola Świerczewskiego” na ulicę „Szkolną" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Nowotki” na ulicę „Leśną" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Małgorzaty Fornalskiej” na ulicę „Kasztanową" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Janka Krasickiego” na ulicę „Ignacego Krasickiego" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy "Findera” na ulicę „Spacerową" w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 942/5, obręb 003, jednostka ewidencyjna Kuźnia Raciborska – miasto”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawów rybnych hodowlanych w miejscowości Siedliska, gm. Kuźnia Raciborska”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały skarga MOPS"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do uchwały
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany najemcy części nieruchomości oznaczonej numerem działki 302/14 położonej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna