Rejestr zmian w biuletynie

13.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Plany prac Komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska – Etap II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna