Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. Inwestycji (1 etat) - brak rozstrzygnięcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.01.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za IV kwartały 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - Kultura fizyczna i sport
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - ochrona i promocja zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - XVI dekanalny turniej ministrantów w piłce nożnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie korekty błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr B.0050.363.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana_WPF"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie akceptacji zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna