Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont ul. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z DW922”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykazu do wynajmu nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tabela.5,Porozumienia 2017"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tabela.4.Dochody i wydatki na zadania zlecone 2017"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tabela.3 Przychody i rozchody do proj.uchw. budż.2017"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tabela.2 Wydatki do proj.budż. na 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna