Rejestr zmian w biuletynie

25.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego i Architektury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym” oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osoby fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym” oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 30.01.2017 r. o godz. 14.30 w sali ślubów USC w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna