Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 16 stycznia 2017 ROKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Jankowice – Uchwała Nr XXIV/210/2106 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 16 stycznia 2017 ROKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska – Etap I – Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia24 listopada 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna