Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projektu uchwały Rady Miejskiej w KuźniRaciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Konsultacje_sieć _szkół_marzec.docx
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Taniec jako łącznik kulturowy, wielopokoleniowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. Inwestycji (1 etat)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna