Rejestr zmian w biuletynie

03.11.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu: Remont ul. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z DW922
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu: Remont ul. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z DW922
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW RUDY I RUDA KOZIELSKA WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz w celu prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie terapii integracji sensorycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Rudnik o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Rodzinny wieczór ze św. Marcinem 2016"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna