w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr B. 0050.164.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 5 lipca 2017 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2016 r. poz.446) w związku z Uchwałą Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl.2012 r., poz.2970), z Zarządzeniem nr B.0050.300.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.11.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr B.0050.103.2017 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży  

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Sprzedać na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Gertrudzie Kocur, lokal mieszkalny nr 6c/8 w budynku przy ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej, położony na I piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 49,50m2 wraz z przynależną piwnicą o pow.4,65m2 oraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr 276/7 k.m.2 o pow. 0,0985ha zapisanej w KW GL1R/00038406/8, na której znajduje się budynek. Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 261/10000.
  2. Określić cenę lokalu mieszkalnego, po zastosowaniu bonifikaty od wartości z operatu szacunkowego, na kwotę 6454,80,-zł.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr B.0050.149.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 19.06.2017 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Z up. BURMISTRZA

(-) Gabriela Tomik

Zastępca Burmistrza

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2017 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż