w sprawie powołania Komisji do oceny szkód powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku

Zarządzenie Nr B.0050-167/17

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 10.07.2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji do oceny szkód powstałych w gospodarstwach domowych

w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej

na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U
z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)  

zarządzam:

 

§ 1

Powołuję Komisje do spraw ustalenia skali szkód powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku, w składzie: 

 

 1. Adam Siwczyk - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
 2. Joanna Migus - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
 3. Beata Grabowska - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
 4. Joanna Powroźnik - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
 5. Sabina Zielińska  - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
 6. Ewa Dzedzej - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
 7. Maria Szendzielorz - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
 8. Dżesika Nowak - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
 9. Karolina Brylak - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
 10. Beata Kądzioła – Pracownik Miejskiej Opieki Społecznej w Kuźni Raciborskiej
 11. Beata Zupko - Pracownik Miejskiej Opieki Społecznej w Kuźni Raciborskiej
 12. Krzysztof Kapusta - Pracownik Miejskiej Opieki Społecznej w Kuźni Raciborskiej
 13. Rozalia Konieczny - Pracownik Miejskiej Opieki Społecznej w Kuźni Raciborskiej
 14. Bernard Kowol – Przewodniczący Zarządu Osiedla „Stara Kuźnia” w Kuźni Raciborskiej
 15. Krystyna Borutko - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Kuźni Raciborskiej
 16. Marcelina Waśniowska – Sołtys wsi Turze
 17. Jan Stanek – Sołtys wsi Ruda
 18. Gizela Górecka – Sołtys wsi Ruda Kozielska
 19. Jan Krybus – Sołtys wsi Siedliska
 20. Adrian Juraszek – Sołtys wsi Budziska

 

 

 

§ 2

Komisje pracować będą w składach co najmniej trzyosobowych.

 

§ 3

Zadaniem Komisji jest:

1. Ocena szkód powstałych w wyniku zdarzenia na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.

2. Sporządzanie indywidualnych protokołów strat zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. BURMISTRZA

(-) Gabriela Tomik

Zastępca Burmistrza

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050-167/17

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.07.2017 r.

           pieczęć gminy                                                                                                                                     

 

PROTOKÓŁ STRAT I ZNISZCZEŃ

 

 

sporządzony w dniu …........……..............……… 2017 r. przez Komisję w składzie

1. ……………………………………….........          

2. ……………………………………........….           

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

w obecności: …………………………………………………………………………...............

Adres : …………………………………………………………………………………………..

 

1. Budynek :

 

Uszkodzenia wewnętrzne:

 

 

Uszkodzenia zewnętrzne:

 

 

2. Architektura zewnętrzna:

 

 

3. Zagospodarowanie terenu:

 

 

Komisja stwierdziła że wyżej wymienione zniszczenia powstały na skutek:

 

.............................................................................................................................................

 

 

ZATWIERDZAM                                                   Podpisy członków Komisji:

 

                                                                             1. ...................................................

 

................................                                             2. ...................................................

 

                                                                             3. ...................................................

 

                                                                             4. ...................................................

 

                                                                                            

                                                                                             Podpis Właściciela

 

                                                                             4.  ……………………………….

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Komisji do oceny szkód powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2017 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż