w sprawie powołania Komisji do oceny szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku

Zarządzenie Nr B.120.1.40.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 10.07.2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji do oceny szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej

w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej

na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)  

 

zarządzam:

 

§ 1

Dla ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku, powołuję Komisję do oceny szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej  w składzie: 

 

  1. Przewodniczący Komisji   -       Piotr Staroń
  2. Członkowie Komiisji:
  1. Adam Siwczyk
  2. Joanna Migus       
  3. Lidia Mikołajek

 

§ 2

Członkowie Komisji przeprowadzą wizję lokalną i sporządzą stosowny protokół szkód.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. BURMISTRZA

(-) Gabriela Tomik

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Komisji do oceny szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.07.2017 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż