w sprawie powołania Komisji do zinwentaryzowania strat powstałych w drzewostanie na terenach nieruchomości gminnych, w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku

Zarządzenie Nr B.120.1.41.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 10.07.2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji do zinwentaryzowania strat powstałych w drzewostanie
na terenach nieruchomości gminnych, w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.)  

 

zarządzam:

 

§ 1

Dla zinwentaryzowania strat powstałych w drzewostanie na terenach nieruchomości gminnych, w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku, powołuję Komisję  w składzie: 

 

  1. Przewodniczący Komisji   -       Małgorzata Pabian
  2. Członkowie Komisji:
  1. Michalina Rabiej
  2. Grzegorz Wita       

 

§ 2

Członkowie Komisji przeprowadzą wizję lokalną i sporządzą stosowny protokół.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. BURMISTRZA

 (-) Gabriela Tomik

Zastępca Burmistrza

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Komisji do zinwentaryzowania strat powstałych w drzewostanie na terenach nieruchomości gminnych, w wyniku huraganowych wiatrów, intensywnych opadów i trąby powietrznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w lipcu 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.07.2017 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż