w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

Zarządzenie  nr B.0050.147.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 19.06.2017 r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową   

 

            Na  podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.)  oraz §4 Uchwały nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. poz.2969)         

 

zarządzam:

 

§ 1

Obciążyć działkę nr 705/1 k.m.3 położoną w Kuźni Raciborskiej zapisaną w KW GL1R/00039497/9 stanowiącą własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej - służebność drogi koniecznej, pasem o szerokości 4m i długości 55mb, wzdłuż granicy działki 705/2 od ul. Strażackiej, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 708/3 k.m.3, dla której założona zostanie nowa księga wieczysta, a dotychczas zapisanej w KW GL1R/00012707/0, położonej Kuźni Raciborskiej, za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 1.936,-zł netto zgodnie z wartością określoną w operacie szacunkowym, powiększonej o należny podatek od towarów i usług. 

Koszty zawarcia aktu notarialnego ustanowienia służebności pokryje właściciel nieruchomości władnącej.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2017 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż