w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości

Zarządzenie Nr B.0050.262.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 13.10.2017 r.

 

w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 ze zm.) i art. 25 ust. 1 i 2  i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. )

 

zarządzam:

§1

Podać do publicznej wiadomości wykaz do wynajmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska:

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie według ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Cel najmu

Wysokość

czynszu

Czas trwania najmu

1.

Kuźnia Raciborska

 

Działka nr 159/6 k.m.1

KW GL1R/00026167/3

Część powierzchni dachu budynku położonego w Kuźni Raciborskiej

 ul. Arki Bożka 9

Instalacja anten internetowych

40,00 zł

+ VAT/

miesiąc

3 lata

 

§2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 13.10.2017r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wykazu do wynajmu części nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2017 08:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż