w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska

 

Zarządzenie Nr B.0050.265.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 19.10.2017 r.

 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1875); § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2014 r, poz.1490)

zarządzam:

§ 1

Wyznaczyć komisję przetargową w składzie :

1. Przewodniczący        - Joanna Migus

2. Członek                    - Joanna Powroźnik

3. Członek                    - Maria Śmieszek

4. Członek                    - Ewa Dzedzej

5. Członek                    - Grzegorz Wita

do przeprowadzenia w dniu 20.10.2017 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz zabudowaniami gospodarczymi poł. na dz. nr 519/5 k.m.4 w Turzu przy ul. Rudzkiej 1.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2017 08:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż