wersja do wydruku Monika Jordan 04.12.2017 09:35

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osoby fizycznej

 

Zarządzenie nr B.0050.306.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14.11.2017  r.

 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osoby fizycznej

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz.1875), oraz § 2 ust.1 Uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Sl.poz.2969)

 

zarządzam:

 

§ 1

Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Gminę Kuźnia Raciborska darowizny od Państwa Iwony i Grzegorza małżonków Prokop zam. Knurów ul. Wolności 11J tj. działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 156/3 o powierzchni 0,0072 ha położoną w Rudzie Kozielskiej na k.m.2 zapisaną w KW GL1R/00034252/5, w celu uregulowania stanu prawnego części drogi ul. Wildek.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osoby fizycznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2017 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż