wersja do wydruku Monika Jordan 13.12.2017 13:50

w sprawie akceptacji zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.0050.304.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15 listopada 2017 r.

 

w sprawie akceptacji zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1542)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Akceptuję zmiany planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej nie powodujące zmian w budżecie gminy: przeniesienia w planie finansowym MOPS planowanych wydatków, w obrębie grupy wydatków, w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, przedstawione mi przez Dyrektora MOPS w piśmie Nr OPS.3216.56.17 z 13.11.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Burmistrza Nr B.0050.304.2017

 

z dnia 15.11.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2017 rok (zadania własne):

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

 

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

22,00

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-22,00

 

 

 

 

Razem

0,00

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie akceptacji zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2017 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż