wersja do wydruku Monika Jordan 13.12.2017 14:03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

  Zarządzenie Nr B.0050.321.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 41 193 105,21 zł

po stronie wydatków kwotą 43 329 360,21 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

     

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
     

Burmistrza Nr B.0050.321.2017

 
     

z dnia 23.11.2017 r.

 
             
 

§ 1

 

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2017 rok:

 
             

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

758

 

Różne rozliczenia

300,00

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

300,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

300,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

300,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

300,00

 

 

 

 

 

a) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

300,00

 

 

 

90095

Pozostała działalność

 

300,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

300,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

 

300,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

 

300,00

 

 

 

 

a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych

 

300,00

 

 

 

 

dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

20 000,00

 

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

20 000,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

20 000,00

20 000,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

20 000,00

20 000,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

20 000,00

20 000,00

 

 

 

 

a) Zakup energii elektrycznej

20 000,00

 

 

 

 

 

b) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

801

 

Oświata i wychowanie

4 203,00

4 203,00

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe

 

3 053,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

 

3 053,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

 

3 053,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

3 053,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

1 953,00

 

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 953,00

 

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 953,00

 

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 953,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 380,00

280,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

1 380,00

280,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 380,00

280,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 380,00

280,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

870,00

870,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

870,00

870,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

870,00

870,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

870,00

870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

850,00

850,00

 

 

 

85401

Świetlice szkolne

850,00

850,00

 

 

 

 

* Wydatki bieżące:

850,00

850,00

 

 

 

 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

850,00

850,00

 

 

 

 

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

850,00

850,00

 

 

 

 

dotyczy Szkoły Podstawowej w Rudach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Razem

25 353,00

25 353,00

 
             

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2017 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż