wersja do wydruku Monika Jordan 14.12.2017 09:32

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie nr B. 0050.322.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 23.11.2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz.1875) art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147) w związku z Uchwałą Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r., w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl.2012. poz.2970) oraz Zarządzeniem B.0050.300.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.11.2012 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość z zasobu Gminy Miasta Kuźnia Raciborska stanowiącą lokal mieszkalny nr 1b/12 w budynku przy ul. Ignacego Krasickiego, w Kuźni Raciborskiej, położony na III piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 42,07m2, wraz z przynależną piwnicą o pow.3,60m2 oraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr 266/133 k.m.2 o pow. 0,0733ha zapisaną w KW GL1R/00038062/4, na której znajduje się budynek. Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 230/10000.
  2. Sprzedaż następuje na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym.
  3. Wartość lokalu mieszkalnego 55.530,-zł – po zastosowaniu ulgi 90% przy zakupie gotówką –cena do zapłaty 5.553,-zł.

 

§ 2

Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom wymienionym w art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 23.11.2017 r. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2017 09:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż