wersja do wydruku Monika Jordan 15.12.2017 12:51

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie NR B.0050.347.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14.12.2017 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2017r. Dz. U. poz. 1875), art. 13 ust.1 ; art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr B.0050.298.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.11.2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

 

zarządzam:

 

§1

Wydzierżawić w celu rolnym na okres 3 lat  na rzecz Pana Tomasza Suska zam. Rudy następującą nieruchomość gruntową:

 

Nr

działki

Pow.

[ha]

Nr Kw

Położenie

Opis

działki

Wysokość rocznego

 czynszu

 

77

80

 

0,4480

0,3180

 

GL1R/00052123/4

GL1R/00052124/1

 

k.m.1 Rudy

 

Ł-V

 

1,1 q żyta

 

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2017 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż