wersja do wydruku Monika Jordan 15.12.2017 12:55

w sprawie określenia i udostępnienia wzoru wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kuźnia Raciborska

Zarządzenie nr B.0050.348.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14.12.2017 r.

 

w sprawie określenia i udostępnienia wzoru wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

 

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z w związku z art. 8 ust. 1, 1a, 1b i 5 ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

 

Zarządzam:

 

§1

  1. Ustalić wzór wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kuźnia Raciborska określony w załączniku nr 1.
  2. Niniejsze zarządzenie podlega obwieszczeniu poprzez zamieszczenie w BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.  

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.12.2017 r.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia i udostępnienia wzoru wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2017 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż