wersja do wydruku Monika Jordan 15.12.2017 12:57

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr B.120.1.100.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 15.12.2017 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego
w Kuźni Raciborskiej  w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)   

 

zarządzam:

 

§ 1

Ustalam dzień 2 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej  w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 6 stycznia 2018 roku.

 

§ 2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
  2. wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego,
  3. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska,
  4. zamieszczenia zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
  5. poinformowanie lokalnych mediów.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                              BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2017 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż