wersja do wydruku Monika Jordan 18.12.2017 12:59

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej

Zarządzenie Nr B.0050.336.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 12 grudnia 2017

 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), oraz § 2 ust.1 Uchwały  Nr XVIII/218/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w spółach (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2311.

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Wnieść wkład pieniężny w wysokości 1 330 000,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych) do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej.

 

§ 2

 

 

W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego określonego w §1 Gmina Kuźnia Raciborska obejmie     2 660 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, na łączną kwotę 1 330 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej.

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż