wersja do wydruku Monika Jordan 18.12.2017 13:40

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.93.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 5 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.329.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 05.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 677 129,80 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 775 272,84 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.93.2017

z dnia 05.12.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

630

 

 

Turystyka

0,00

 

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

0,00

 

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

5 071,50

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-5 071,50

 

 

 

 

1. Śladami górnictwa

-1 690,50

 

 

 

 

2. Szlak Morawsko-Śląsko-Oderski - Rzeka łączy ludzi

-1 690,50

 

 

 

 

3. Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny

-1 690,50

2.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

 

 

90095

 

Pozostała działalność

0,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

 

 

 

 

1. Edukacja ekologiczna

-400,00

 

 

 

 

2. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

400,00

         

 

Razem

0,00

           

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż