wersja do wydruku Monika Jordan 28.12.2017 18:32

w sprawie akceptacji zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

Zarządzenie Nr B.0050.337.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

w sprawie akceptacji zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1542)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Akceptuję zmiany planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej nie powodujące zmian w budżecie gminy: przeniesienia w planie finansowym MOPS planowanych wydatków, w obrębie grupy wydatków, w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, przedstawione mi przez Dyrektora MOPS w piśmie Nr OPS.3216.62.17 z 11.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Burmistrza Nr B.0050.337.2017

 

z dnia 12.12.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2017 rok (środki z dotacji na zadania własne):

           

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67,56

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-67,56

 

 

 

 

Razem

0,00

   

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie akceptacji zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2017 18:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż