wersja do wydruku Monika Jordan 29.12.2017 09:11

Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna, jesion wyniosły

Lp.

Karta Informacyjna

1.

Numer karty/rok

000019/2017

2.

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3.

Temat dokumentu

Ochrona roślin, zieleni i zadrzewień

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna, jesion wyniosły o obwodach pni 207 cm, 316 cm, 217 cm, 279 cm, 248 cm, 147 cm, 313 cm, 181 cm, 206 cm, 192 cm, 220 cm, 175 cm, 125 cm, 136 cm, 137 cm, 281 cm, 228 cm, 222 cm, 163 cm, 207 cm, 162 cm, 201 cm i 195 cm  mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na terenie dz. nr 167 k. m. 2 obręb Rudy, które zagraża bezpieczeństwu ludzi, funkcjonowaniu urządzeń o których mowa w art. 49 § 1, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, które obumarły i nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Kuźnia Raciborska

7.

Znak Sprawy

GN.6131.125.2017

8.

Dokument wytworzył

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

9.

Data dokumentu

14.12.2017 r.

10.

Dokument zatwierdził

 

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

14.12.2017 r.

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 16 tel. (32) 419 14 17 wew. 107

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

 

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15.

Numer karty i innych dokumentów w sprawie

Zawiadomienie o oględzinach z dnia 16.10.2017 r.

Protokół oględzin z dnia 31.10.2017 r.

Dokumentacja fotograficzna.

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumentach

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18.

Uwagi

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna, jesion wyniosły
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2017 09:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż