OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, do zatrudnienia na stanowisku       

           

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

 

wybrany został Pan Wilhelm Rzechonek, zamieszkały w Warszawie.

 

Uzasadnienie wyboru:

            Spośród 4 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze Pan Wilhelm Rzechonek wykazał się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym, posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej i samorządowej, doświadczenie w obszarze szacowania i zagospodarowywania nieruchomości, a także szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych.
Pan Wilhelm Rzechonek uzyskał najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów.

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                        /-/ inż. Paweł Macha

 

 

Kuźnia Raciborska, 16.01.2018 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2018 15:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż