wersja do wydruku Monika Jordan 18.01.2018 15:16

w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - ochrona i promocja zdrowia

Zarządzenie Nr  B.0050.7.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 18.01.2018r.

 

w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy   - ochrona i promocja zdrowia

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j. ze zm.), art.15 ust.2a - 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.),w związku z Uchwałą nr XXXVI/327/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

 

 zarządzam:

§ 1

Powołać Komisję Oceniającą oferty złożone w ramach konkursu  na realizację zadania pt. ”Świadczenie usług rehabilitacyjnych ma rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska” w następującym składzie:

 

  1. Dominik Klimanek               - przewodniczący         
  2. Jan Kluska                         przedstawiciel   Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej
  3. Romana Serafin                  przedstawiciel  TPD

 

§ 2

Komisja Oceniająca pracować będzie w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Oceniającej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - ochrona i promocja zdrowia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.01.2018 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż