wersja do wydruku Monika Jordan 19.01.2018 10:15

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Kuźni Raciborskiej, do zatrudnienia na stanowisku       

           

Referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

 

wybrana została Pani Agnieszka Bachrej, zamieszkała w Rudzie Kozielskiej.

 

Uzasadnienie wyboru:

            Spośród 5 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze Pani Agnieszka Bachrej wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej. Kandydatka legitymuje się wykształceniem średnim, posiada duże doświadczenie w pracy na określonym w naborze stanowisku a także szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych.
Pani Agnieszka Bachrej uzyskała najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów.

 

                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                  MOPS

                                                                                        /-/ mgr Zbigniew Grygier

 

 

Kuźnia Raciborska, 19.01.2018 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2018 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż